Navigácia

Zoznam tried › Trieda IVP1

Zoznamy žiakov: III.AV.AVI.AVII.AIX.AB2B1IVP1IVP3IVP4IVP2TŹA1TŽA2IV.A
Triedny učiteľ: PhDr. Anna Palkovičová, PhD.
Počet žiakov: 8, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 5
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nina Krátka
2    Jasmína Kordošová
3    Júlia Alžbeta Štrkulová
4    Leo Bartoš
5    Nicollas Hudec
6    Simona Patrášová
7    Sebastián Petrík
8    Ema Zajacová

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria