• Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola
   • +421 048/4141277 +421 048/4126052 - sekretariát, ekonomické oddelenie +421 048/4142035 - vedúci školskej jedálne mobil škola sekretariát: 0911 930 528
   • Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica 97411 97411, Banská Bystrica Slovakia
   • IČO 00 354 252
   • DIČ 202 155 70 32
   • Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
  • Prihlásenie