Navigácia

Zoznam tried

Názov
III.A Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Kvaltínyová
V.A Triedny učiteľ Mgr. Beáta Harineková
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Zlata Kočišová
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Agnesa Mitterpachová
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Habáneková
B2 Triedny učiteľ Mgr. Mária Horňanová
B1 Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Jasíková
IVP1 Triedny učiteľ PhDr. Anna Palkovičová, PhD.
IVP3 Triedny učiteľ Mgr. Judita Smidová
IVP4 Triedny učiteľ Mgr. Mária Debnárová
IVP2 Triedny učiteľ Mgr. Andrea Palonderová
TŹA1 Triedny učiteľ Mgr. Jitka Kučerová
TŽA2 Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Švantnerová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pepichová

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria