Navigácia

Voľné pracovné miesta

Kategória zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov

Iné požiadavky

Kontakt

rehabilitačný

pracovník

v zmysle platnej legislatívy

Výpis z registra trestov; vstupná lekárska prehliadka;

doklad o vzdelaní  v príslušnom odbore

prax v odbore vítaná; pracovný pomer na 0,5 úväzok

 Nástup možný: ihneď

Pracovný pomer na dobu určitú: zastupovanie počas PN a následne MD

484 141 277; specialnaskola@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria