Navigácia

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Faktúry

2012

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

(STRAVOVANIE )

Mesiac :  JANUÁR 2012

Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

---

----

----

----

----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúre za potraviny :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.obj.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

1/2012

potraviny

96,44

---

Telef.

10.1.2012

COOP Jednota Svätotrojičné námč.22, Krupina

00169021

2/2012

potraviny

7,92

---

Telef.

10.1.2012

RAVADON,  Železničná č.8 Brezno

45503486

3/2012

potraviny

50,58

---

Telef.

10.1.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

4/2012

potraviny

26,09

---

Telef.

12.1.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

5/2012

potraviny

195,99

---

Telef.

12.1.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

6/2012

potraviny

4,30

---

Telef.

12.1.2012

GM plus s r.o. Jesenského 1 Detva

36047651

7/2012

potraviny

7,92

---

Telef.

13.1.2012

RAVADON,  Železničná č.8 Brezno

45503486

8/2012

potraviny

402,26

---

Telef.

17.1.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

9/2012

potraviny

30,65

---

Telef.

17.1.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

10/2012

potraviny

36,71

---

Telef.

19.1.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

11/2012

potraviny

28,45

---

Telef.

20.1.2012

GM plus s r.o. Jesenského 1 Detva

36047651

12/2012

potraviny

18,48

---

Telef.

25.1.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

13/2012

potraviny

35,11

---

Telef.

27.1.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

14/2012

potraviny

57,11

---

Telef.

30.1.2012

Chrien s r.o. Lieskovská cesta č. 13, Zvolen

36008338

15/2012

potraviny

141,62

---

Telef.

31.1.2012

TROPICO Juice, s r.o. Radlinského č. 1727/49, Dolný Kubín

36621048

16/2012

potraviny

147,62

---

Telef.

31.1.2012

ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta č. 766, Púchov

35760532

 17/2012

potraviny

 30,65

---

Telef.

 31.1.2012

TROPICO Juice, s r.o. Radlinského č. 1727/49, Dolný Kubín

36621048

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

Mesiac :  JANÁR 2012

 

Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služieby  a práce :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

----

----

----

-----

-----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúrach (plat.poukazoch) za tovary, služby  a práce :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.objedn.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

1/2012

Režijné náklady za 12/2011

21,09

Zmluva uzatv.1.9.2011

---

2.1.2012

ŠJ pri ŠI Assisi,  pracovisko B.Štiavnica, Štiavnické Bane č.117

37948661

3/2012

Plyn za 1/2012

30

----

----

3.1.2012

SPP a.s. Mlynské Nivy č. 44/a Bratrislava, prev.Zvolen

35815256

4/2012

Elektr.energ. za 1/2012

349

Splátkový rozpis na rok 2012

---

3.1.2012

Stredoslovenská  energetika,a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

36403008

5/2012

služby technika BOZP 12/2011

40

Zmluva   7/2007, dodatok  zo dňa 30.12.2008

----

4.1.2012

Ladislav  Škrváň, Železničná  č. 21, Slovenská Ľupča

31062776

6/2012

Ochrana objektu školy za I.Q.2012

274,75

---

Objedn.

BB 63005

zo dňa 25.8.2009

5.1.2012

SPIN plus  s. r.o., Lazovná č. 62 Banská Bystrica

36053261

7/2012

Telefóny  za 12/2011

85,21

----

---

10.1.2012

Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

35763469

8/2012

Pranie  a prenájom rohoží za 12/2011

37,80

Zmluva zo dňa 1.11.2006

---

10.1.2012

Lindstrom s r.o. Orešianska č.3,

Trnava

35742364

9/2012

Dodávka tepla za  12/2011

3.105,22

---

---

11.1.2012

BBES, a s. Zvolenská cesta č. 1, Banská Bystrica

36024473

10/2012

Ročná registrácia za doménu r. 2012

37,39

Rámcová zmluva zo dňa 2.2.2010

---

12.1.2012

NIC Hosting s r.o., Dlhá č. 9 Ivanka pri Dunaji

44488254

15/2012

Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“-12/2011

9,96

Zmluva  č. VK/11/06/020/

---

13.1.2012

KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže 1 Košice

43908977

16/2012

Finančný spravodajca – vyúčtovanie za r.2011

21,19

---

---

17.1.2012

PP Poradca podnikateľa s r.o. Martina Rázusa č.23A, Žilina

31592503

17/2012

Hovory do mobil.sietí za 12/2012

45,65

Zmluva zo dňa

25.5.2011

---

23.1.2012

Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

35763469

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

(STRAVOVANIE )

Mesiac :  Február 2012

Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

---

----

----

----

----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúre za potraviny :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.obj.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

18/2012

potraviny

7,92

---

Telef.

1.2.2012

RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

45503486

19/2012

potraviny

96,56

---

Telef.

1.2.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

20/2012

potraviny

25,55

---

Telef.

1.2.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

 36019208

21/2012

potraviny

211,66

---

Telef.

1.2.2012

HARDY PLUS s r.o.  Partizánska cesta č. 8, Banská Bystrica

 36773140

22/2012

potraviny

48,94

---

Telef.

12.1.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

23/2012

potraviny

19,34

---

Telef.

 6.2.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

24/2012

potraviny

159,42

---

Telef.

1.2.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

25/2012

potraviny

31,02

---

Telef.

7.2.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

26/2012

potraviny

 8,60

---

Telef.

9.2.2012

GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

36047651

27/2012

potraviny

59,69

---

Telef.

10.2.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

28/2012

potraviny

15,72

---

Telef.

10.2.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

29/2012

potraviny

97,96

---

Telef.

10.2.2012

COOP Jednota Krupina, Svätotrojičné námč. 22 Krupina

00169021

30/2012

potraviny

130,26

---

Telef.

14.2.2012

Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska  cesta 2, Selce

36644811

31/2012

potraviny

23,58

---

Telef.

14.2.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

32/2012

potraviny

133,19

---

Telef.

14.2.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

33/2012

potraviny

126,94

---

Telef.

14.2.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

 34/2012

potraviny

    4,30

---

Telef.

 15.2.2012

GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

36047651

35/2012

potraviny

40,60

---

Telef.

16.2.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

36/2012

potraviny

77,06

---

Telef.

21.2.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

37/2012

potraviny

40,79

---

Telef.

23.2.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

38/2012

potraviny

5,40

---

Telef.

23.2.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

39/2012

potraviny

9,36

---

Telef.

23.2.2012

RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

45503486

40/2012

potraviny

37,92

---

Telef.

24.2.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

41/2012

potraviny

35,78

---

Telef.

28.2.2012

Chrien s r.o.Lieskovská cesta č. 27, Zvolen

36008338

42/2012

potraviny

8,60

---

Telef.

29.2.2012

GM PLUS  s r.o. Jesenského č. 1, Detva

36047651

43/2012

potraviny

10,08

---

Telef.

29.2.2012

RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

45503486

44/2012

potraviny

11,16

---

Telef.

29.2.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

Mesiac :  Február 2012

Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služieby  a práce :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

----

----

----

-----

-----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúrach (plat.poukazoch) za tovary, služby  a práce :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.objedn.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

18/2012

Stravné lístky za 1/2012

195,53

 

1/2012

2.2.2012

Vaša Slovensko  s r.o. Dolná č. 47 Banská Bystrica

 35683813

19/2012

školenie

 44,40

----

mailom

2.2.2012

VEMA s r.o. Prievozskáč. 14/A Bratrislava

31355374

20/2012

Plyn za 2/2012

 30

 

Opakovaná dodávka

2.2.2012

SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Brarislava, prev. ZVOLEN

36403008

23/2012

Pranie  a prenájom rohoží za 1/2012

52,56

Zmluva zo dňa 1.11.2006

----

3.2.2012

Lindstrom s r.o. Orešianska č.3,

Trnava

35742364

24/2012

Telefóny  za 1/2012

100,38

---

----

8.2.2012

Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

35763469

25/2012

Poskytnutie obedov za 1/2012

34,41

----

---

8.2.2012

Školská jedáleň pri ŠI „ASSISI“ Štiavnické bane 117

37948661

26/2012

Služby technika BOZP za 1/2012

40

 Zmluva č. 7/2007, dodatok zo dňa 30.12.2008

---

9.2.2012

Ladislav Škrváň, Železničná č. 21, Slovenská Ľupča

31062776

27/2012

Služby ATP APV na rok 2012

83,65

---

---

 13.2.2012

IVES Košice , Čsl. Armády č. 20, Košice

00162957

28/2012

 Dodávka tepla za 1/2012

3 521,20

---

---

13.2.2012

BBES a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

36024473

33/2012

Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“ 1/2012

9,96

Zmluva  č. VK/11/06/020/

---

21.2.2012

KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

43908977

34/2012

Elektrická energ. vyúčtovanie

67,40

---

---

21.2.2012

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

36403008

35/2012

Hovory do mobil.sietí za 1/2012

39,86

Zmluva zo dňa

25.5.2011

---

23.1.2012

Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

35763469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

(STRAVOVANIE )

Mesiac :  Marec  2012

Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

---

----

----

----

----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúre za potraviny :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.obj.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

45/2012

potraviny

17,72

---

Telef.

2.3.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

46/2012

potraviny

60,43

---

Telef.

6.3.2012

COOP Jednota Krupina, Svätotrojičné námč. 22 Krupina

00169021

47/2012

potraviny

253,31

---

Telef.

6.3.2012

HARDY PLUS s r.o.  Partizánska cesta č. 8, Banská Bystrica

 36773140

48/2012

potraviny

62,63

---

Telef.

6.3.2012

Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska  cesta 2, Selce

36644811

49/2012

potraviny

131,70

---

Telef.

6.3.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

50/2012

potraviny

101,41

---

Telef.

 6.3.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

51/2012

potraviny

30,54

---

Telef.

12.3.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

52/2012

potraviny

23,04

---

Telef.

12.3.2012

RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

45503486

53/2012

potraviny

 59,88

---

Telef.

14.3.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

54/2012

potraviny

12,96

---

Telef.

14.3.2012

GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

36047651

55/2012

potraviny

4,30

---

Telef.

14.3.2012

GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

36047651

56/2012

potraviny

11,60

---

Telef.

22.3.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

57/2012

potraviny

32,65

---

Telef.

22.3.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

58/2012

potraviny

12,24

---

Telef.

29.3.2012

RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

45503486

59/2012

potraviny

35,75

---

Telef.

29.3.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

60/2012

potraviny

5,40

---

Telef.

30.3.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

61/2012

potraviny

91,45

---

Telef.

30.3.2012

Chrien s r.o., Lieskovská cesta č. 13, Zvolen

36008338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

Mesiac :  Marec 2012

Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služieby  a práce :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

----

----

----

-----

-----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúrach (plat.poukazoch) za tovary, služby  a práce :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.objedn.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

36/2012

Čist.a hyg.prostr.

87,08

 

 

1.3.2012

ILLE –Papier s r.o. Lichardova 16, Skalica

36226947

39/2012

Stravné lístky za 2/2012

 120,83

----

2/2012

2.3.2012

Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

35683813

40/2012

Plyn za 2/2012

 30

 

Opakovaná dodávka

2.3.2012

SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Brarislava, prev. ZVOLEN

36403008

41/2012

Pracovná zdrav.služba 2/2012

32,20

Zmluva zo dňa 14.2.2008

----

2.3.2012

Salus-EC s r.o. Študentská č. 17 Zvolen

36747751

42/2012

Pranie a prenájom rohoží

52,56

Zmluva zo dňa 1.11.2006

----

6.3.2012

Lindstrom s r.o. Orešianska č. 3, Trnava

 

35763469

43/2012

Elektrická energ. vyúčtovanie

349

----

---

6.3.2012

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

36403008

44/2012

Telefóny za 2/2012

81,73

 ----

---

7.3.2012

Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

35763469

45/2012

Prenájom miestností (I-II.2012)

80

Zmluva zo dňa 5.9.2011

---

 8.3.2012

ŠZŠ , Novozámockáč.1, Banská Štiavnica

0035984643

50/2012

 Služby technika BOZP za 2/2012

40

Zmluva  č. 7/2007, Dodatok zo dňa 30.12.2008

---

12.3.2012

Ladislav Škrváň, Železničná č. 21, Slovenská Ľupča

31062776

51/2012

Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“ 2/2012

9,96

Zmluva  č. VK/11/06/020/

---

12.3.2012

KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

43908977

52/2012

Dodávka tepla za 2/2012

3638,38

---

---

21.2.2012

BBES a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

36024473

53/2012

Prenájom pozemku na rok 2012

151,39

Zmluva zo dňa

27.8.2003

 

---

23.1.2012

Mesto Banská Bystrica, ČSA č. 26, Banská Bystrica

00313271

54/2012

Komunálny odpad na rok 2012

1716

Rozhodnutie zo dňa 1.3.2012

---

19.3.2012

Mesto Banská Bystrica, ČSA č. 26, Banská Bystrica

00313271

55/2012

Soľ tabletovaná do umývačky riadu

18

---

Telef.

19.3.2012

GASTRO GALAXI- Branislav Dvoriščák, Stuľany č. 16, Prešov

41231082

56/2012

Kancelárske  potreby

330,60

----

3/2012

19.3.2012

TIBOR VARGA – TSV Papier, prev. Horná č. 38 Banská Bystrica

32627211

57/2012

Poskytnutie obedov za 2/2012

38,85

---

---

19.3.2012

Školská jedáleň pri ŠI „ASSISI,“, Štiavnické Bane č. 117

37948661

58/2012

Hovory do mobil. sietí za  obdobie (15.2-14.3.2012)

19,85

Zmluva zo dňa 25.5.2012

----

26.3.2012

Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

35763469

59/2012

Vodné stočné (13.12.11-9.3.2012)

415,43

---

---

26.3.2012

Veolia-Stredosl.vodárenská spoločnosť,partizánska cesta č.5, Banská Bystrica

36644030

60/2012

Čist.a hyg.prostr.

87,08

---

---

26.3.2012

ILLE –Papier s r.o. Lichardova 16, Skalica

36226947

 

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

(STRAVOVANIE )

Mesiac :  Apríl  2012

Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad € )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

---

----

----

----

----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúre za potraviny :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.obj.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

62/2012

potraviny

25,33

---

Telef.

11.4.2012

GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

36047651

63/2012

potraviny

109,91

---

Telef.

11.4.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

64/2012

potraviny

129,62

---

Telef.

11.4.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

65/2012

potraviny

262,62

---

Telef.

11.4.2012

HARDY Plus s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

36773140

66/2012

potraviny

107,42

---

Telef.

13.4.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

67/2012

potraviny

13,10

---

Telef.

 13.4.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

68/2012

potraviny

44,28

---

Telef.

13.4.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

69/2012

potraviny

74,70

---

Telef.

13.4.2012

COOP Jednota , Svätotrojičné nám.č. 22, Krupina

00169021

70/2012

potraviny

 187,07

---

Telef.

18.4.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

71/2012

potraviny

46,63

---

Telef.

18.4.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

72/2012

potraviny

7,40

---

Telef.

18.4.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

73/2012

potraviny

38,22

---

Telef.

18.4.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

74/2012

potraviny

27

---

Telef.

25.4.2012

RAVADON , Železničná 8/1836, Brezno

45503486

75/2012

potraviny

87,07

---

Telef.

25.4.2012

Mliekáreň Kopanice Selce, s r.o. Selčianska cesta č. 2, Selce

36644811

76/2012

potraviny

14,74

---

Telef.

25.4.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

Mesiac :  Apríl  2012

Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj objed.

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad  €)  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

5/2012

Strav.lístky za 3/2012

214

----

2.4.2012

Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

Maliniaková M. - hospodárka

6/2012

Predplatnéčasopisu

10

 

5.4.2012

 

 

 

Údaje o faktúrach (plat.poukazoch) za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.objedn.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

61/2012

Stravné lístky za 3/2012

213,04

 

5/2012

2.4.2012

Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

35683813

66/2012

Pranie a prenájom rohoží

 37,80

----

----

3.4.2012

Lindstrom s r.o. Orešianska č. 3, Trnava

35763469

67/2012

Pracovná zdrav.služba-3/2012

 32,18

----

----

4.4.2012

Salus-EC s r.o. Študenstská č.17, Zvolen

36747751

68/2012

 Služby techn.BOZP-3/2012

40

----

----

10.4.2012

Ladislav Škrváň, Źelezničná č.21, Slovenská Ľupča

31062776

69/2012

Ochrana objektu školy za II.Q.2012

274,75

----

----

10.4.2012

SPIN plus, s r.o. Lazovná č.38, Banská Bystrica

36053261

70/2012

Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“ 3/2012

9,96

----

----

10.4.2012

KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

43908977

71/2012

Poskytnutie obedov za 3/2012

36,63

 ----

----

10.4.2012

Školská jedáleň pri ŠI „ASSISI,“, Štiavnické Bane č. 117

37948661

72/2012

Telefóny za 3/2012

72,24

----

----

 11.4.2012

T.Com a.s. Karadičova č. 10, Bratislava

35763469

73/2012

 Dodávka tepla za 3/2012

1932,52

----

----

13.4.2012

BBES a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

36024473

78/2012

Predplatné časopisu „Pán učiteľ“

9,45

----

----

18.4.2012

MUSICA  LITURGICA, s r.o. Šafránová č.5, Bratislava

35856084

79/2012

Hovory do mobil.sietí

21,31

----

----

20.4.2012

T.Com a.s. Karadičova č. 10, Bratislava

35763469

80/2012

Plyn- vyúčtovanie

( 19.4.11-18.4.12)

11,87

----

----

25.4.2012

SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Bratislava, prevádzka Zvolen

36403008

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

(STRAVOVANIE )

Mesiac :  Máj  2012

Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad € )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

---

----

----

----

----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúre za potraviny :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.obj.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

77/2012

potraviny

50,20

---

Telef.

2.5.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

78/2012

potraviny

10,80

---

Telef.

2.5.2012

RAVADON , Železničná 8/1836, Brezno

45503486

79/2012

potraviny

68,04

---

Telef.

2.5.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

80/2012

potraviny

21,04

---

Telef.

2.5.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

81/2012

potraviny

114,86

---

Telef.

2.5.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

82/2012

potraviny

37,70

---

Telef.

 2.5.2012

GM plus s r.o., Jesenského č.1, Detva

36047651

83/2012

potraviny

249,58

---

Telef.

4.5.2012

HARDY PLUS s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

36773140

84/2012

potraviny

38,02

---

Telef.

11.5.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

85/2012

potraviny

 44,30

---

Telef.

11.5.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

86/2012

potraviny

64,22

---

Telef.

11.5.2012

COOP  Jednota  Krupina, Svätotrojičné nám.č. 22, Krupina

00169021

87/2012

potraviny

71,28

---

Telef.

11.5.2012

Sniežik, s r.o. Cabajská č. 21/B, Nitra

44211481

88/2012

potraviny

20,10

---

Telef.

15.5.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

89/2012

potraviny

16,20

---

Telef.

16.5.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

90/2012

potraviny

42,57

---

Telef.

16.5.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

91/2012

potraviny

33,37

---

Telef.

16.5.2012

Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska cesta č.2, Selce

36644811

92/2012

potraviny

238,62

---

Telef.

18.5.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

93/2012

potraviny

12,88

---

Telef.

18.5.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

94/2012

potraviny

32,71

---

Telef.

29.5.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

95/2012

potraviny

12,59

---

Telef.

29.5.2012

RAVADON,  Železničná  8/1836, Brezno

45503486

96/2012

potraviny

19,80

---

Telef.

29.5.2012

RAVADON,  Železničná  8/1836, Brezno

45503486

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

 

Mesiac :  Máj  2012

Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj objed.

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad  €)  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

7/2012

Strav.lístky za  4/2012

150

----

2.5.2012

Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

Maliniaková M. - hospodárka

8/2012

Občerstvenie – spev.súťaž Husľ.kľúčik

52,03

Zmluva č. 40/2012

2.5.2012

RAVADON,  Železničná  8/1836, Brezno

Maliniaková M. - hospodárka

9/2012

Občerstvenie – spev.súťaž Husľ.kľúčik

17,76

Zmluva č. 40/2012

2.5.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

Maliniaková M. - hospodárka

10/2012

Občerstvenie – spev.súťaž Husľ.kľúčik

52,03

Zmluva č. 40/2012

2.5.2012

HARDY PLUS s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

Maliniaková M. - hospodárka

11/2012

Občerstvenie – spev.súťaž Husľ.kľúčik

8,83

Zmluva č. 40/2012

2.5.2012

GM plus s r.o., Jesenského č.1, Detva

Maliniaková M. - hospodárka

12/2012

Oprava kosačky-krovinorez

72,10

----

14.5.2012

PREDOS-BB, s.r.o-prev.B. Bystrica, Predajná č.357

Maliniaková M. - hospodárka

 

Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.objedn.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

81/2012

Pranie a prenájom rohoží  (26.3.-22.4.2012)

 52,56

----

----

3.5.2012

Lindstrőm s r.o. Orešianska č. 3, Trnava

35763469

82/2012

Stravné lístky za 4/2012

 149,33

----

 

3.5.2012

Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

35683813

87/2012

Pracovná zdrav.služba-3/2012

 32,18

Zmluva zo dňa 14.2.2008

----

3.5.2012

Salus-EC, s r.o. Študenstská č.17, Zvolen

36747751

88/2012

Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

52,03

Zmluva č.40/2012

----

4.5.2012

HARDY PLUS, s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

36773140

89/2012

Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

8,83

Zmluva č.40/2012

----

4.5.2012

GM plus, s r.o., Jesenského č.1, Detva

36047651

90/2012

Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

7,20

Zmluva č. 40/2012

----

4.5.2012

RAVADON , Železničná 8/1836, Brezno

45503486

91/2012

Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

17,76

 Zmluva č. 40/2012

----

4.5.2012

VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

92/2012

Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

30,96

Zmluva č. 40/2012

telefonická

 4.5.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

93/2012

 Plyn za 5/2012

33

----

Opakovaná dodávka

4.5.2012

SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Bratislava, prevádzka Zvolen

36403008

94/2012

Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“-4/2012

9,96

Zmluva č. VK/11/06/020/

----

9.5.2012

KOMENSKÝ s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

43908977

95/2012

Telefóny -4/2012

73,72

----

----

11.5.2012

Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

35763469

100/2012

Dodávka tepla za  4/2012

1 537,62

----

----

14.5.2012

BBES a.s., Zvolenská cesta č.1, Banská Bystrica

 

36024473

101/2012

Služby technika BOZP za 4/2012

40

Zmluva č. 7/2007, dodatok zo dňa30.12.2008

----

14.5.2012

Ladislav Škrváň, Železničná č.,21, Slovenská Ľupča

31062776

102/2012

Konvertovanie majetku Win IBEU

42,72

----

mailom

17.5.2012

IVES Košice, Čsl.armády č. 20 Košice

00162957

103/2012

Poskytnutie obedov za 4/2012

36,63

----

----

21.5.2012

Školská jedáleň pri ŠI „Assisi“, Štiavnické Bane č.117, Banská Štiavnica

37948661

104/2012

Hovory do mobil. sietí

22,16

Zmluva zo dňa 25.5.2011

----

21.5.2012

Slovak Telekom, a.s. Karadičova č. 10, Bratislava

35763469

105/2012

Pranie a prenájom rohoží (23.4.-20.5.12)

55,80

Zmluva zo dňa 1.11.2006

----

25.5.2012

Lindstrőm s r.o. Orešianska č. 3, Trnava

35763469

106/2012

Oprava kosačky- krov.

72,10

----

----

29.5.2012

PREDOS-BB, s.r.o-prev.B. Bystrica, Predajná č.357

36625086

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

(STRAVOVANIE )

Mesiac :  Jún 2012

Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad € )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

---

----

----

----

----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúre za potraviny :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.obj.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

97/2012

potraviny

  39,80

---

Telef.

1.6.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

98/2012

potraviny

  36,40

---

Telef.

1.6.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

99/2012

potraviny

265,98

---

Telef.

4.6.2012

HARDY PLUS s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

36773140

100/2012

potraviny

  37,01

---

Telef.

7.6.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

101/2012

potraviny

100,78

---

Telef.

7.6.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

102/2012

potraviny

104,69

---

Telef.

 7.6.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

103/2012

potraviny

109,96

---

Telef.

 7.6.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

104/2012

potraviny

  28,31

---

Telef.

11.6.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

105/2012

potraviny

  16,20

---

Telef.

11.6.2012

RAVADON,  Železničná  8/1836, Brezno

45503486

106/2012

potraviny

  20,16

---

Telef.

11.6.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

107/2012

potraviny

  52,98

---

Telef.

11.6.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

108/2012

potraviny

  28,43

---

Telef.

11.6.2012

GM Plus s r.o. Jesenského č.1, Detva

36047651

109/2012

potraviny

 101,70

---

Telef.

11.6.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

110/2012

potraviny

  22,27

---

Telef.

11.6.2012

Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska cesta č.2, Selce

36644811

111/2012

potraviny

  36,36

---

Telef.

14.6.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

112/2012

potraviny

  84,79

---

Telef.

20.6.2012

COOP Jednota  Krupina, Svätotrojičné nám.č.22, Krupina

00169021

113/2012

potraviny

  30,24

---

Telef.

20.6.2012

Sniežik s r.o. Cabajská č.21/B, Nitra

44211481

114/2012

potraviny

    8,78

---

Telef.

20.6.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

115/2012

potraviny

  36,37

---

Telef.

21.6.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

116/2012

potraviny

106,13

---

Telef.

26.6.2012

METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

45952671

117/2012

potraviny

 16,84

---

Telef.

27.6.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

118/2012

potraviny

  8,56

----

Telef.

27.6.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

119/2012

potraviny

21,60

----

Telef.

28.6.2012

RAVADON s r.o., Železničná č.8/1836, Brezno

45503486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

Mesiac :  Jún 2012

 

Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj objed.

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad  €)  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

13/2012

Strav.lístky za  5/2012

185,-

----

2.5.2012

Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

Maliniaková M. - hospodárka

15/2012

Tlačivá-vysvedčenia

  34,-

----

4.6.2012

ŠEVT a.s. Cementárenská č. 16, Banská Bystrica

Maliniaková M.- hospodárka

16/2012

Všeobecný materiál

  40,-

----

8.6.2012

Lintex, Lazany č. 468, Lazany pri Prievidzi

Maliniaková M.- hospodárka

17/2012

Učebné pomôcky

140,-

----

6.6.2012

SATTVA s r.o. Horná č. 51 B.Bystrica

Maliniaková M.- hospodárka

18/2012

Čistiace prostriedky

  50,-

----

22.9.2012

Anis, majerská cesta č.36 Majer-Banská Bystrica

Maliniaková M.- hospodárka

19/2012

Nákup kop.stroja

400,-

----

22.6.2012

René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov

Maliniaková M.- hospodárka

21/2012

Učebné pomôcky

  60,-

----

22.6.2012

DK Rámovanie, Banícka č.26 Banská Bystrica

Maliniaková M.- hospodárka

22/2012

Učebné pomôcky

104,-

----

25.6.2012

Tibor Varga TSV Papier, Adyho č.14 Lučenec

Maliniaková M.- hospodárka

23/2012

toner

  82,-

----

22.6.2012

Tibor Varga TSV Papier, Adyho č.14 Lučenec

Maliniaková M.- hospodárka

 

Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.objedn.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

107/2012

Stravné lístky za 5/2012

 183,86

----

----

1.6.2012

Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

35683813

108/2012

Elektr.energia za 6/2012

 349

----

Splátkováý kalendár

4.6.2012

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina

36403008

111/2012

Dodávka plynu za  6/2012

   33

----

Opakovaná dodávka

4.6.2012

SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Bratislava, prevádzka Zvolen

36403008

112/2012

Pracovná zdrav.služba -5/2012

  32,18

 ----

----

5.6.2012

Salus –EC , s r.o. Študenstská č.17 Zvolen

36747751

113/2012

Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“-4/2012

   9,96

----

----

6.6.2012

KOMENSKÝ s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

43908977

114/2012

Telefóny -5/2012

  66,17

----

----

7.6.2012

Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

35763469

115/2012

Tlačivá - vysvedčenia

  39,97

 ----

 15/2012

8.6.2012

ŠEVT a.s. Cementárenská č. 16, Banská Bystrica

31331131

116/2012

Tlačivá - vysvedčenia

  16,15

----

 15/2012

 8.6.2012

ŠEVT a.s. Cementárenská č. 16, Banská Bystrica

31331131

117/2012

 Učebné pomôcky

140

----

 17/2012

11.6.2012

SATTVA s r.o. Horná č. 51 B.Bystrica

36650196

118/2012

Predplatné časopisu

  12,16

----

----

 11.6.2012

Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica

36631124

119/2012

Čistiace a hyg.prostr.

200,60

----

mailom

 12.6.2012

Anis, majerská cesta č.36 Majer-Banská Bystrica

3204699

120/2012

Služby technika BOZP za 5/2012

  40,-

----

----

14.6.2012

Ladislav Škrváň, Železničná č.,21, Slovenská Ľupča

31062776

125/2012

Dodávka tepla za 5/2012

846,17

---

----

14.6.2012

BBES a.s. Zvolenská cesta č.1, Banská Bystrica

36024473

126/2012

Poskytnutie obedov za 5/2012

46,62

----

----

15.6.2012

Školská jedáleň pri ŠI „Assisi“, Štiavnické Bane č.117, Banská Štiavnica

37948661

127/2012

Čistiace a hyg.prostr.

87,08

----

----

18.6.2012

ILLE-Papier, s r .o., Lichardova č.16 Skalica

36226947

128/2012

Všeobec.mat.

39,70

----

16/2012

18.6.2012

Lintex, Lazany č. 468, Lazany pri Prievidzi

31052177

129/2012

Všeob.mater.

108,80

----

mailom

19.6.2012

NOMIlland, s r.o. Magnezitárska č. 11, Košice

36174319

130/2012

Učebné pomôcky

  57,-

----

mailom

21.6.2012

SOFTAX s r.o. , Moyzesova č. 816/101-1, Považská Bystrica

36015270

131/2012

Hovory do mobil.sietí

  33,59

----

----

22.6.2012

Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

35763469

132/2012

Pranie a prenájom rohoží (21.5.-17.6.12)

  49,68

----

----

22.6.2012

Lindstrőm s r.o. Orešianska ul.č. 3, Trnava

35742364

133/2012

toner

  81,60

----

23/2012

25.6.2012

Tibor Varga TSV Papier, Adyho č.14 Lučenec

32627211

134/2012

Učebné pomôcky

  60,-

----

21/2012

25.6.2012

DK Rámovanie, Banícka č.26 Banská Bystrica

10828923

135/2012

Učebné pomôcky

103,30

----

22/2012

25.6.2012

Tibor Varga TSV Papier, Adyho č.14 Lučenec

32627211

136/2012

Čistiace prostriedky

  49,99

----

18/2012

26.6.2012

Anis  Majer Majerská cesta č. 36, Banská Bystrica

32004699

137/2012

Kopírovací stroj - nákup

401,40

----

19/2012

26.6.2012

René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov

34749951

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

(STRAVOVANIE )

Mesiac :  Júl 2012

Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad € )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

---

----

----

----

----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúre za potraviny :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.obj.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

120/2012

potraviny

  226,37

---

Telef.

2.7.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

121/2012

potraviny

    26,57

---

Telef.

2.7.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

122/2012

potraviny

    62,51

---

Telef.

2.7.2012

GM Plus s r.o. Jesenského č.1, Detva

36047651

123/2012

potraviny

      8,32

---

Telef.

3.7.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

124/2012

potraviny

21,42

---

Telef.

7.6.2012

Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska cesta č.2, Selce

36644811

125/2012

potraviny

76,90

---

Telef.

13.7.2012

COOP JEDNOTA Krupina, Svätotrojičné nám.č. 22, Krupina

00169021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

Mesiac :  Júl 2012

Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj objed.

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad  €)  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

20/2012

Stimulačné pomôcky

290

----

22.6.2012

Copyprint štúdio , Prachatická 2470/8 Zvolen

Maliniaková M.- hospodárka

24/2012

Stravné lístky-6/2012

 165

----

29.6.2012

Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

Maliniaková M.- hospodárka

 

Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.objedn.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

138/2012

Stimulačné pomôcky

 289,86

----

----

2.7.2012

Copyprint štúdio , Prachatická 2470/8 Zvolen

36803149

139/2012

Stravné lístky za 6/2012

160,73

----

 

2.7.2012

Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

35683813

143/2012

Elektr. energia  7/2012

 349

----

Splátkový kalendár

2.7.2012

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

36403008

145/2012

Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“-6/2012

  9,96

 ----

----

3.7.2012

KOMENSKÝ s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

43908977

146/2012

Ochrana objektu školy-III.Q.2012

 274,75

----

----

3.7.2012

SPIN plus s r.o. lazovná č. 62, Banská Bystrica

36053261

147/2012

Pracovná zdrav.služba-6/2012, vypr.posudku

  57,18

----

----

3.7.2012

SALUS –EC s r.o. Študentská č. 17, Zvolen

36747751

148/2012

Dodávka plynu za 7/2012

  33

 ----

 Opakovaná dodávka

3.7.2012

SPP Zvolen, Mlynské Nivy č.44/a Bratislava, prevádzka Zvolen

336403008

153/2012

Telefóny za 6/2012

77,77

----

 -----

10.7.2012

Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

35763469

154/2012

Vodné-stočné (10.3.-22.6.2012)

592,44

----

 -----

11.7.2012

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť „VEOLIA“ a.s., Partizánska cesta č.5 B.Bystrica

336644030

155/2012

Služby technika BOZP za 6/2012

  40

----

----

 11.7.2012

Ladislav Škrváň, Železničná č. 21, Slovenská Ľupča

31062776

156/2012

tlačivá

156,91

----

----

12.7.2012

ŠEVT Banská Bystrica, Cementárenská č. 16 B.Bystrica

31331131

157/2012

Dodávka tepla za 5/2012

839,27

---

----

12.7.2012

BBES a.s. Zvolenská cesta č.1, Banská Bystrica

36024473

158/2012

Poskytnutie obedov za 5/2012

  43,29

----

----

30.7.2012

Školská jedáleň pri ŠI „Assisi“, Štiavnické Bane č.117, Banská Štiavnica

37948661

159/2012

Hovory do mobil.sietí (15.6.-14.7.2012)

  27,84

----

----

30.7.2012

Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

35763469

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

Mesiac :  August 2012

Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj objed.

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad  €)  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

Obj.mailom

Masážny parný box

    749

----

12.7.2012

EMI SK s r.o., Hlavná č. 249, Topočianky

Maliniaková M.- hospodárka

25/2012

Hydromasážny systém

    397,14

----

25.7.2012

SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B prev. Bratislava, prev. Banská Bystrica

Maliniaková M.- hospodárka

26/2012

Hydromasážna vaňa a montáž

  1.800

----

25.7.2012

SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B prev. Bratislava, prev. Banská Bystrica

Maliniaková M.- hospodárka

27/2012

Obklady a dlažba

    870

----

25.7.2012

SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B  Bratislava, prev. Banská Bystrica

Maliniaková M.- hospodárka

 

 

 

Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.objedn.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

160/2012

Masážny parný box

 749

----

----

1.8.2012

EMI SK s r.o. Hlavná č. 249, Topolčianky

46023127

163/2012

Obklady a dlažba

868,70

----

---

1.8.2012

SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B Bratislava, prev.BanskBan.Bystrica

43864074

164/2012

Hydromasážna vaňa, montáž

 1.767,15

----

---

1.8.2012

SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B prev. Bratislava, prev. Banská Bystrica

43864074

165/2012

Hydromasážny systém

397,14

---

----

1.8.2012

SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B prev. Bratislava, prev. Banská Bystrica

43864074

167/2012

Pracovná zdrav.služba-7/2012, školenie

 100,74

 ----

----

6.8.2012

SALUS –EC s r.o. Študentská č. 17, Zvolen

36747751

168/2012

Služby „Vertikálna knižnica“-7/2012

     9,96

----

----

7.8.2012

KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže 1 Košice

43908977

169/2012

Dodávka tepla za 7/2012

  822,58

----

----

9.8.2012

BBES a.s. Zvolenská cesta č. 1, Banská Bystrica

36024473

170/2012

Telefóny za 7/2012

    62,10

 ----

----

9.8.2012

Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

35763469

171/2012

Dodávka plynu za 8/2012

    33

----

 Opakovaná dodávka

10.8.2012

SPP Zvolen, Mlynské Nivy č.44/a, Bratislava, prev. Zvolen

336403008

173/2012

Služby technika BOZP za 6/2012

  40

----

----

 11.7.2012

Ladislav Škrváň, Železničná č. 21, Slovenská Ľupča

31062776

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

(Zákon č.211/2000 Z.z.)

(STRAVOVANIE )

Mesiac :  September 2012

Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

 

 

Ident.údaj objednávky

Popis objedn. plnenia

Suma s DPH (odhad € )  

Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ-identif. údaje

Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

---

---

----

----

----

----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o faktúre za potraviny :

 

 

Ident.údaj faktúry

Popis fakturácie

Suma s DPH

Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

Č.obj.

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ-identif. údaje

IČO

126/2012

potraviny

  12,96

---

Telef.

  5.9.2012

Ravadon s r.o. Železničná č. 8 Brezno

45503486

127/2012

potraviny

284,89

---

Telef.

  5.9.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

36019208

128/2012

potraviny

             109,28

---

Telef.

  5.9.2012

METRO,s r.o. prev. Zvolen, Ulica Stráž 17,  Zvolen

36047651

129/2012

potraviny

   83,34

---

Telef.

  7.9.2012

INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

45952671

130/2012

potraviny

 129,26

---

Telef.

11.9.2012

Chrien s r.o. Lieskovská  cesta

36008338

131/2012

potraviny

 162,30

---

Telef.

14.9.2012

METRO,s r.o. prev. Zvolen, Ulica Stráž 17,  Zvolen

36047651

132/2012

potraviny

   10,49

---

Telef.

14.9.2012

VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

10928693

133/2012

potraviny

   47,35

---

Telef.

17.9.2012

Chrien s r.o. Lieskovská  cesta

36008338

134/2012