Navigácia

Praktická škola

O škole

Praktická škola ( trojročná ) umožňuje alternatívne riešenie ďalšieho vzdelávania absolventom variantu B
- pripravuje žiakov na život v rodine na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičuje ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách
- výberom voliteľného predmetu sa profiluje zameranie praktickej školy v príprave žiakov na praktické činnosti v chránenom pracovisku alebo v domácnosti

Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019 - podmienky prijatia
 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria