Navigácia

Praktická škola

Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/19 - podmienky prijatia

Záujemca o štúdium v rámci prijímacieho pohovoru musí  úspešne zvládnuť úlohy  teoretickej a pracktickej časti.

Teoretická časť

1. Povedz (napíš):                  Ako sa voláš?

                                                    Kde bývaš?

                                                    Kde si sa narodil a kedy?

                                                    Aká je tvoja presná adresa?

2. Porozprávaj o svojej rodine!

3. Čo robíš, keď máš voľno (záľuby)?

4. Napíš, prečítaj, prepíš:       tlačený text

                                                     písaný text (1-2 vety).

5. Porozprávaj o čom si písal (čítal)!

6. Čítať/písať:  jednociferné, dvojciferné, trojciferné čísla, číselný rad.

7. Vypočítaj ústne (písomne) s pomocou kalkulačky: sčitovanie, odčitovanie.

 

Praktická časť

 Ø      Práca s nožnicami.

Ø      Práca s nožom/škrabkou.

Ø      Umývanie a utieranie riadu.

Ø      Obsluha spotrebičov.

Ø      Základy stolovania.

Ø      Aké ručné práce ovláda?

 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria