Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI.A

Zoznamy žiakov: III.AV.AVI.AVII.AIX.AB2B1IVP1IVP3IVP4IVP2TŹA1TŽA2IV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Zlata Kočišová
Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Eva Demjanová
2    Dominika Bučková
3    Michaela Bučková
4    Miroslav Kováč
5    Františka Pustajová
6    Patrik Samko
7    Ondrej Záslav

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria