Navigácia

Zoznam tried › Trieda TŽA2

Zoznamy žiakov: III.AV.AVI.AVII.AIX.AB2B1IVP1IVP3IVP4IVP2TŹA1TŽA2IV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Švantnerová
Počet žiakov: 4, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 2
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Eva Budajová
2    Martin Helexa
3    Karolína Vogelová
4    Matej Štrba

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria