Navigácia

Zoznam tried › Trieda TŹA1

Zoznamy žiakov: III.AV.AVI.AVII.AIX.AB2B1IVP1IVP3IVP4IVP2TŹA1TŽA2IV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jitka Kučerová
Počet žiakov: 5
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Samuel Vaš
2    Jozef Konček
3    Patrik Gašpar
4    Alexander Kosovič
5    Jaroslav Šárkozy

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria