Navigácia

O škole Služby Školský vzdelávací program ŠKD Školský vzdelávací program ŠZŠ

Profil školy

Služby


 Vzdelávanie

- variant A
- variant B

- variant C s IVP
- trieda pre deti s autizmom
- profesijná príprava - praktická škola


 Školský klub detí

- dve oddelenia
- ponelok - piatok 6:30 - 16:30

 Záujmová činnosť

- ľudový súbor

- tvorivé dielne
- výtvarný krúžok
- počítačový krúžok

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria