Ochrana osobných údajov GDPR

    • Základné údaje

    • Prevádzkovateľ: Špeciálna základná škola

     Sídlo:                 Ďumbierska 15, 974 11  Banská Bystrtica

     IČO                    00354252

     Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
     vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt 
     zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.