• 2012

    •  

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     (STRAVOVANIE )

     Mesiac :  JANUÁR 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ---

     ----

     ----

     ----

     ----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúre za potraviny :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.obj.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     1/2012

     potraviny

     96,44

     ---

     Telef.

     10.1.2012

     COOP Jednota Svätotrojičné námč.22, Krupina

     00169021

     2/2012

     potraviny

     7,92

     ---

     Telef.

     10.1.2012

     RAVADON,  Železničná č.8 Brezno

     45503486

     3/2012

     potraviny

     50,58

     ---

     Telef.

     10.1.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     4/2012

     potraviny

     26,09

     ---

     Telef.

     12.1.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     5/2012

     potraviny

     195,99

     ---

     Telef.

     12.1.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     6/2012

     potraviny

     4,30

     ---

     Telef.

     12.1.2012

     GM plus s r.o. Jesenského 1 Detva

     36047651

     7/2012

     potraviny

     7,92

     ---

     Telef.

     13.1.2012

     RAVADON,  Železničná č.8 Brezno

     45503486

     8/2012

     potraviny

     402,26

     ---

     Telef.

     17.1.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     9/2012

     potraviny

     30,65

     ---

     Telef.

     17.1.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     10/2012

     potraviny

     36,71

     ---

     Telef.

     19.1.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     11/2012

     potraviny

     28,45

     ---

     Telef.

     20.1.2012

     GM plus s r.o. Jesenského 1 Detva

     36047651

     12/2012

     potraviny

     18,48

     ---

     Telef.

     25.1.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     13/2012

     potraviny

     35,11

     ---

     Telef.

     27.1.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     14/2012

     potraviny

     57,11

     ---

     Telef.

     30.1.2012

     Chrien s r.o. Lieskovská cesta č. 13, Zvolen

     36008338

     15/2012

     potraviny

     141,62

     ---

     Telef.

     31.1.2012

     TROPICO Juice, s r.o. Radlinského č. 1727/49, Dolný Kubín

     36621048

     16/2012

     potraviny

     147,62

     ---

     Telef.

     31.1.2012

     ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta č. 766, Púchov

     35760532

      17/2012

     potraviny

      30,65

     ---

     Telef.

      31.1.2012

     TROPICO Juice, s r.o. Radlinského č. 1727/49, Dolný Kubín

     36621048

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     Mesiac :  JANÁR 2012

      

     Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služieby  a práce :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ----

     ----

     ----

     -----

     -----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúrach (plat.poukazoch) za tovary, služby  a práce :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.objedn.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     1/2012

     Režijné náklady za 12/2011

     21,09

     Zmluva uzatv.1.9.2011

     ---

     2.1.2012

     ŠJ pri ŠI Assisi,  pracovisko B.Štiavnica, Štiavnické Bane č.117

     37948661

     3/2012

     Plyn za 1/2012

     30

     ----

     ----

     3.1.2012

     SPP a.s. Mlynské Nivy č. 44/a Bratrislava, prev.Zvolen

     35815256

     4/2012

     Elektr.energ. za 1/2012

     349

     Splátkový rozpis na rok 2012

     ---

     3.1.2012

     Stredoslovenská  energetika,a.s.

     Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

     36403008

     5/2012

     služby technika BOZP 12/2011

     40

     Zmluva   7/2007, dodatok  zo dňa 30.12.2008

     ----

     4.1.2012

     Ladislav  Škrváň, Železničná  č. 21, Slovenská Ľupča

     31062776

     6/2012

     Ochrana objektu školy za I.Q.2012

     274,75

     ---

     Objedn.

     BB 63005

     zo dňa 25.8.2009

     5.1.2012

     SPIN plus  s. r.o., Lazovná č. 62 Banská Bystrica

     36053261

     7/2012

     Telefóny  za 12/2011

     85,21

     ----

     ---

     10.1.2012

     Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

     35763469

     8/2012

     Pranie  a prenájom rohoží za 12/2011

     37,80

     Zmluva zo dňa 1.11.2006

     ---

     10.1.2012

     Lindstrom s r.o. Orešianska č.3,

     Trnava

     35742364

     9/2012

     Dodávka tepla za  12/2011

     3.105,22

     ---

     ---

     11.1.2012

     BBES, a s. Zvolenská cesta č. 1, Banská Bystrica

     36024473

     10/2012

     Ročná registrácia za doménu r. 2012

     37,39

     Rámcová zmluva zo dňa 2.2.2010

     ---

     12.1.2012

     NIC Hosting s r.o., Dlhá č. 9 Ivanka pri Dunaji

     44488254

     15/2012

     Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“-12/2011

     9,96

     Zmluva  č. VK/11/06/020/

     ---

     13.1.2012

     KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže 1 Košice

     43908977

     16/2012

     Finančný spravodajca – vyúčtovanie za r.2011

     21,19

     ---

     ---

     17.1.2012

     PP Poradca podnikateľa s r.o. Martina Rázusa č.23A, Žilina

     31592503

     17/2012

     Hovory do mobil.sietí za 12/2012

     45,65

     Zmluva zo dňa

     25.5.2011

     ---

     23.1.2012

     Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

     35763469

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     (STRAVOVANIE )

     Mesiac :  Február 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ---

     ----

     ----

     ----

     ----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúre za potraviny :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.obj.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     18/2012

     potraviny

     7,92

     ---

     Telef.

     1.2.2012

     RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

     45503486

     19/2012

     potraviny

     96,56

     ---

     Telef.

     1.2.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     20/2012

     potraviny

     25,55

     ---

     Telef.

     1.2.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

      36019208

     21/2012

     potraviny

     211,66

     ---

     Telef.

     1.2.2012

     HARDY PLUS s r.o.  Partizánska cesta č. 8, Banská Bystrica

      36773140

     22/2012

     potraviny

     48,94

     ---

     Telef.

     12.1.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     23/2012

     potraviny

     19,34

     ---

     Telef.

      6.2.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     24/2012

     potraviny

     159,42

     ---

     Telef.

     1.2.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     25/2012

     potraviny

     31,02

     ---

     Telef.

     7.2.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     26/2012

     potraviny

      8,60

     ---

     Telef.

     9.2.2012

     GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

     36047651

     27/2012

     potraviny

     59,69

     ---

     Telef.

     10.2.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     28/2012

     potraviny

     15,72

     ---

     Telef.

     10.2.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     29/2012

     potraviny

     97,96

     ---

     Telef.

     10.2.2012

     COOP Jednota Krupina, Svätotrojičné námč. 22 Krupina

     00169021

     30/2012

     potraviny

     130,26

     ---

     Telef.

     14.2.2012

     Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska  cesta 2, Selce

     36644811

     31/2012

     potraviny

     23,58

     ---

     Telef.

     14.2.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     32/2012

     potraviny

     133,19

     ---

     Telef.

     14.2.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     33/2012

     potraviny

     126,94

     ---

     Telef.

     14.2.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

      34/2012

     potraviny

         4,30

     ---

     Telef.

      15.2.2012

     GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

     36047651

     35/2012

     potraviny

     40,60

     ---

     Telef.

     16.2.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     36/2012

     potraviny

     77,06

     ---

     Telef.

     21.2.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     37/2012

     potraviny

     40,79

     ---

     Telef.

     23.2.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     38/2012

     potraviny

     5,40

     ---

     Telef.

     23.2.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     39/2012

     potraviny

     9,36

     ---

     Telef.

     23.2.2012

     RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

     45503486

     40/2012

     potraviny

     37,92

     ---

     Telef.

     24.2.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     41/2012

     potraviny

     35,78

     ---

     Telef.

     28.2.2012

     Chrien s r.o.Lieskovská cesta č. 27, Zvolen

     36008338

     42/2012

     potraviny

     8,60

     ---

     Telef.

     29.2.2012

     GM PLUS  s r.o. Jesenského č. 1, Detva

     36047651

     43/2012

     potraviny

     10,08

     ---

     Telef.

     29.2.2012

     RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

     45503486

     44/2012

     potraviny

     11,16

     ---

     Telef.

     29.2.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     Mesiac :  Február 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služieby  a práce :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ----

     ----

     ----

     -----

     -----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúrach (plat.poukazoch) za tovary, služby  a práce :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.objedn.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     18/2012

     Stravné lístky za 1/2012

     195,53

      

     1/2012

     2.2.2012

     Vaša Slovensko  s r.o. Dolná č. 47 Banská Bystrica

      35683813

     19/2012

     školenie

      44,40

     ----

     mailom

     2.2.2012

     VEMA s r.o. Prievozskáč. 14/A Bratrislava

     31355374

     20/2012

     Plyn za 2/2012

      30

      

     Opakovaná dodávka

     2.2.2012

     SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Brarislava, prev. ZVOLEN

     36403008

     23/2012

     Pranie  a prenájom rohoží za 1/2012

     52,56

     Zmluva zo dňa 1.11.2006

     ----

     3.2.2012

     Lindstrom s r.o. Orešianska č.3,

     Trnava

     35742364

     24/2012

     Telefóny  za 1/2012

     100,38

     ---

     ----

     8.2.2012

     Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

     35763469

     25/2012

     Poskytnutie obedov za 1/2012

     34,41

     ----

     ---

     8.2.2012

     Školská jedáleň pri ŠI „ASSISI“ Štiavnické bane 117

     37948661

     26/2012

     Služby technika BOZP za 1/2012

     40

      Zmluva č. 7/2007, dodatok zo dňa 30.12.2008

     ---

     9.2.2012

     Ladislav Škrváň, Železničná č. 21, Slovenská Ľupča

     31062776

     27/2012

     Služby ATP APV na rok 2012

     83,65

     ---

     ---

      13.2.2012

     IVES Košice , Čsl. Armády č. 20, Košice

     00162957

     28/2012

      Dodávka tepla za 1/2012

     3 521,20

     ---

     ---

     13.2.2012

     BBES a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

     36024473

     33/2012

     Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“ 1/2012

     9,96

     Zmluva  č. VK/11/06/020/

     ---

     21.2.2012

     KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

     43908977

     34/2012

     Elektrická energ. vyúčtovanie

     67,40

     ---

     ---

     21.2.2012

     Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

     36403008

     35/2012

     Hovory do mobil.sietí za 1/2012

     39,86

     Zmluva zo dňa

     25.5.2011

     ---

     23.1.2012

     Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

     35763469

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     (STRAVOVANIE )

     Mesiac :  Marec  2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ---

     ----

     ----

     ----

     ----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúre za potraviny :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.obj.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     45/2012

     potraviny

     17,72

     ---

     Telef.

     2.3.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     46/2012

     potraviny

     60,43

     ---

     Telef.

     6.3.2012

     COOP Jednota Krupina, Svätotrojičné námč. 22 Krupina

     00169021

     47/2012

     potraviny

     253,31

     ---

     Telef.

     6.3.2012

     HARDY PLUS s r.o.  Partizánska cesta č. 8, Banská Bystrica

      36773140

     48/2012

     potraviny

     62,63

     ---

     Telef.

     6.3.2012

     Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska  cesta 2, Selce

     36644811

     49/2012

     potraviny

     131,70

     ---

     Telef.

     6.3.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     50/2012

     potraviny

     101,41

     ---

     Telef.

      6.3.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     51/2012

     potraviny

     30,54

     ---

     Telef.

     12.3.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     52/2012

     potraviny

     23,04

     ---

     Telef.

     12.3.2012

     RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

     45503486

     53/2012

     potraviny

      59,88

     ---

     Telef.

     14.3.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     54/2012

     potraviny

     12,96

     ---

     Telef.

     14.3.2012

     GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

     36047651

     55/2012

     potraviny

     4,30

     ---

     Telef.

     14.3.2012

     GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

     36047651

     56/2012

     potraviny

     11,60

     ---

     Telef.

     22.3.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     57/2012

     potraviny

     32,65

     ---

     Telef.

     22.3.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     58/2012

     potraviny

     12,24

     ---

     Telef.

     29.3.2012

     RAVADON Železničná  č.8/1836 Brezno

     45503486

     59/2012

     potraviny

     35,75

     ---

     Telef.

     29.3.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     60/2012

     potraviny

     5,40

     ---

     Telef.

     30.3.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     61/2012

     potraviny

     91,45

     ---

     Telef.

     30.3.2012

     Chrien s r.o., Lieskovská cesta č. 13, Zvolen

     36008338

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     Mesiac :  Marec 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služieby  a práce :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ----

     ----

     ----

     -----

     -----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúrach (plat.poukazoch) za tovary, služby  a práce :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.objedn.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     36/2012

     Čist.a hyg.prostr.

     87,08

      

      

     1.3.2012

     ILLE –Papier s r.o. Lichardova 16, Skalica

     36226947

     39/2012

     Stravné lístky za 2/2012

      120,83

     ----

     2/2012

     2.3.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

     35683813

     40/2012

     Plyn za 2/2012

      30

      

     Opakovaná dodávka

     2.3.2012

     SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Brarislava, prev. ZVOLEN

     36403008

     41/2012

     Pracovná zdrav.služba 2/2012

     32,20

     Zmluva zo dňa 14.2.2008

     ----

     2.3.2012

     Salus-EC s r.o. Študentská č. 17 Zvolen

     36747751

     42/2012

     Pranie a prenájom rohoží

     52,56

     Zmluva zo dňa 1.11.2006

     ----

     6.3.2012

     Lindstrom s r.o. Orešianska č. 3, Trnava

      

     35763469

     43/2012

     Elektrická energ. vyúčtovanie

     349

     ----

     ---

     6.3.2012

     Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

     36403008

     44/2012

     Telefóny za 2/2012

     81,73

      ----

     ---

     7.3.2012

     Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

     35763469

     45/2012

     Prenájom miestností (I-II.2012)

     80

     Zmluva zo dňa 5.9.2011

     ---

      8.3.2012

     ŠZŠ , Novozámockáč.1, Banská Štiavnica

     0035984643

     50/2012

      Služby technika BOZP za 2/2012

     40

     Zmluva  č. 7/2007, Dodatok zo dňa 30.12.2008

     ---

     12.3.2012

     Ladislav Škrváň, Železničná č. 21, Slovenská Ľupča

     31062776

     51/2012

     Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“ 2/2012

     9,96

     Zmluva  č. VK/11/06/020/

     ---

     12.3.2012

     KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

     43908977

     52/2012

     Dodávka tepla za 2/2012

     3638,38

     ---

     ---

     21.2.2012

     BBES a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

     36024473

     53/2012

     Prenájom pozemku na rok 2012

     151,39

     Zmluva zo dňa

     27.8.2003

      

     ---

     23.1.2012

     Mesto Banská Bystrica, ČSA č. 26, Banská Bystrica

     00313271

     54/2012

     Komunálny odpad na rok 2012

     1716

     Rozhodnutie zo dňa 1.3.2012

     ---

     19.3.2012

     Mesto Banská Bystrica, ČSA č. 26, Banská Bystrica

     00313271

     55/2012

     Soľ tabletovaná do umývačky riadu

     18

     ---

     Telef.

     19.3.2012

     GASTRO GALAXI- Branislav Dvoriščák, Stuľany č. 16, Prešov

     41231082

     56/2012

     Kancelárske  potreby

     330,60

     ----

     3/2012

     19.3.2012

     TIBOR VARGA – TSV Papier, prev. Horná č. 38 Banská Bystrica

     32627211

     57/2012

     Poskytnutie obedov za 2/2012

     38,85

     ---

     ---

     19.3.2012

     Školská jedáleň pri ŠI „ASSISI,“, Štiavnické Bane č. 117

     37948661

     58/2012

     Hovory do mobil. sietí za  obdobie (15.2-14.3.2012)

     19,85

     Zmluva zo dňa 25.5.2012

     ----

     26.3.2012

     Slovak Telekom, a s. Karadičova č. 10 Bratislava

     35763469

     59/2012

     Vodné stočné (13.12.11-9.3.2012)

     415,43

     ---

     ---

     26.3.2012

     Veolia-Stredosl.vodárenská spoločnosť,partizánska cesta č.5, Banská Bystrica

     36644030

     60/2012

     Čist.a hyg.prostr.

     87,08

     ---

     ---

     26.3.2012

     ILLE –Papier s r.o. Lichardova 16, Skalica

     36226947

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     (STRAVOVANIE )

     Mesiac :  Apríl  2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad € )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ---

     ----

     ----

     ----

     ----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúre za potraviny :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.obj.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     62/2012

     potraviny

     25,33

     ---

     Telef.

     11.4.2012

     GM PLUS s r.o. Jesenského č.1 Detva

     36047651

     63/2012

     potraviny

     109,91

     ---

     Telef.

     11.4.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     64/2012

     potraviny

     129,62

     ---

     Telef.

     11.4.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     65/2012

     potraviny

     262,62

     ---

     Telef.

     11.4.2012

     HARDY Plus s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

     36773140

     66/2012

     potraviny

     107,42

     ---

     Telef.

     13.4.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     67/2012

     potraviny

     13,10

     ---

     Telef.

      13.4.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     68/2012

     potraviny

     44,28

     ---

     Telef.

     13.4.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     69/2012

     potraviny

     74,70

     ---

     Telef.

     13.4.2012

     COOP Jednota , Svätotrojičné nám.č. 22, Krupina

     00169021

     70/2012

     potraviny

      187,07

     ---

     Telef.

     18.4.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     71/2012

     potraviny

     46,63

     ---

     Telef.

     18.4.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     72/2012

     potraviny

     7,40

     ---

     Telef.

     18.4.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     73/2012

     potraviny

     38,22

     ---

     Telef.

     18.4.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     74/2012

     potraviny

     27

     ---

     Telef.

     25.4.2012

     RAVADON , Železničná 8/1836, Brezno

     45503486

     75/2012

     potraviny

     87,07

     ---

     Telef.

     25.4.2012

     Mliekáreň Kopanice Selce, s r.o. Selčianska cesta č. 2, Selce

     36644811

     76/2012

     potraviny

     14,74

     ---

     Telef.

     25.4.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.2.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     Mesiac :  Apríl  2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj objed.

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad  €)  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     5/2012

     Strav.lístky za 3/2012

     214

     ----

     2.4.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

     Maliniaková M. - hospodárka

     6/2012

     Predplatnéčasopisu

     10

      

     5.4.2012

      

      

      

     Údaje o faktúrach (plat.poukazoch) za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.objedn.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     61/2012

     Stravné lístky za 3/2012

     213,04

      

     5/2012

     2.4.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

     35683813

     66/2012

     Pranie a prenájom rohoží

      37,80

     ----

     ----

     3.4.2012

     Lindstrom s r.o. Orešianska č. 3, Trnava

     35763469

     67/2012

     Pracovná zdrav.služba-3/2012

      32,18

     ----

     ----

     4.4.2012

     Salus-EC s r.o. Študenstská č.17, Zvolen

     36747751

     68/2012

      Služby techn.BOZP-3/2012

     40

     ----

     ----

     10.4.2012

     Ladislav Škrváň, Źelezničná č.21, Slovenská Ľupča

     31062776

     69/2012

     Ochrana objektu školy za II.Q.2012

     274,75

     ----

     ----

     10.4.2012

     SPIN plus, s r.o. Lazovná č.38, Banská Bystrica

     36053261

     70/2012

     Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“ 3/2012

     9,96

     ----

     ----

     10.4.2012

     KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

     43908977

     71/2012

     Poskytnutie obedov za 3/2012

     36,63

      ----

     ----

     10.4.2012

     Školská jedáleň pri ŠI „ASSISI,“, Štiavnické Bane č. 117

     37948661

     72/2012

     Telefóny za 3/2012

     72,24

     ----

     ----

      11.4.2012

     T.Com a.s. Karadičova č. 10, Bratislava

     35763469

     73/2012

      Dodávka tepla za 3/2012

     1932,52

     ----

     ----

     13.4.2012

     BBES a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

     36024473

     78/2012

     Predplatné časopisu „Pán učiteľ“

     9,45

     ----

     ----

     18.4.2012

     MUSICA  LITURGICA, s r.o. Šafránová č.5, Bratislava

     35856084

     79/2012

     Hovory do mobil.sietí

     21,31

     ----

     ----

     20.4.2012

     T.Com a.s. Karadičova č. 10, Bratislava

     35763469

     80/2012

     Plyn- vyúčtovanie

     ( 19.4.11-18.4.12)

     11,87

     ----

     ----

     25.4.2012

     SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Bratislava, prevádzka Zvolen

     36403008

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     (STRAVOVANIE )

     Mesiac :  Máj  2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad € )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ---

     ----

     ----

     ----

     ----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúre za potraviny :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.obj.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     77/2012

     potraviny

     50,20

     ---

     Telef.

     2.5.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     78/2012

     potraviny

     10,80

     ---

     Telef.

     2.5.2012

     RAVADON , Železničná 8/1836, Brezno

     45503486

     79/2012

     potraviny

     68,04

     ---

     Telef.

     2.5.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     80/2012

     potraviny

     21,04

     ---

     Telef.

     2.5.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     81/2012

     potraviny

     114,86

     ---

     Telef.

     2.5.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     82/2012

     potraviny

     37,70

     ---

     Telef.

      2.5.2012

     GM plus s r.o., Jesenského č.1, Detva

     36047651

     83/2012

     potraviny

     249,58

     ---

     Telef.

     4.5.2012

     HARDY PLUS s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

     36773140

     84/2012

     potraviny

     38,02

     ---

     Telef.

     11.5.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     85/2012

     potraviny

      44,30

     ---

     Telef.

     11.5.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     86/2012

     potraviny

     64,22

     ---

     Telef.

     11.5.2012

     COOP  Jednota  Krupina, Svätotrojičné nám.č. 22, Krupina

     00169021

     87/2012

     potraviny

     71,28

     ---

     Telef.

     11.5.2012

     Sniežik, s r.o. Cabajská č. 21/B, Nitra

     44211481

     88/2012

     potraviny

     20,10

     ---

     Telef.

     15.5.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     89/2012

     potraviny

     16,20

     ---

     Telef.

     16.5.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     90/2012

     potraviny

     42,57

     ---

     Telef.

     16.5.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     91/2012

     potraviny

     33,37

     ---

     Telef.

     16.5.2012

     Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska cesta č.2, Selce

     36644811

     92/2012

     potraviny

     238,62

     ---

     Telef.

     18.5.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     93/2012

     potraviny

     12,88

     ---

     Telef.

     18.5.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     94/2012

     potraviny

     32,71

     ---

     Telef.

     29.5.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     95/2012

     potraviny

     12,59

     ---

     Telef.

     29.5.2012

     RAVADON,  Železničná  8/1836, Brezno

     45503486

     96/2012

     potraviny

     19,80

     ---

     Telef.

     29.5.2012

     RAVADON,  Železničná  8/1836, Brezno

     45503486

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

      

     Mesiac :  Máj  2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj objed.

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad  €)  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     7/2012

     Strav.lístky za  4/2012

     150

     ----

     2.5.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

     Maliniaková M. - hospodárka

     8/2012

     Občerstvenie – spev.súťaž Husľ.kľúčik

     52,03

     Zmluva č. 40/2012

     2.5.2012

     RAVADON,  Železničná  8/1836, Brezno

     Maliniaková M. - hospodárka

     9/2012

     Občerstvenie – spev.súťaž Husľ.kľúčik

     17,76

     Zmluva č. 40/2012

     2.5.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     Maliniaková M. - hospodárka

     10/2012

     Občerstvenie – spev.súťaž Husľ.kľúčik

     52,03

     Zmluva č. 40/2012

     2.5.2012

     HARDY PLUS s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

     Maliniaková M. - hospodárka

     11/2012

     Občerstvenie – spev.súťaž Husľ.kľúčik

     8,83

     Zmluva č. 40/2012

     2.5.2012

     GM plus s r.o., Jesenského č.1, Detva

     Maliniaková M. - hospodárka

     12/2012

     Oprava kosačky-krovinorez

     72,10

     ----

     14.5.2012

     PREDOS-BB, s.r.o-prev.B. Bystrica, Predajná č.357

     Maliniaková M. - hospodárka

      

     Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.objedn.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     81/2012

     Pranie a prenájom rohoží  (26.3.-22.4.2012)

      52,56

     ----

     ----

     3.5.2012

     Lindstrőm s r.o. Orešianska č. 3, Trnava

     35763469

     82/2012

     Stravné lístky za 4/2012

      149,33

     ----

      

     3.5.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

     35683813

     87/2012

     Pracovná zdrav.služba-3/2012

      32,18

     Zmluva zo dňa 14.2.2008

     ----

     3.5.2012

     Salus-EC, s r.o. Študenstská č.17, Zvolen

     36747751

     88/2012

     Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

     52,03

     Zmluva č.40/2012

     ----

     4.5.2012

     HARDY PLUS, s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

     36773140

     89/2012

     Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

     8,83

     Zmluva č.40/2012

     ----

     4.5.2012

     GM plus, s r.o., Jesenského č.1, Detva

     36047651

     90/2012

     Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

     7,20

     Zmluva č. 40/2012

     ----

     4.5.2012

     RAVADON , Železničná 8/1836, Brezno

     45503486

     91/2012

     Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

     17,76

      Zmluva č. 40/2012

     ----

     4.5.2012

     VEZOPAX Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     92/2012

     Občerstvenie k  spev.súťaži „Husľový kĺúčik“

     30,96

     Zmluva č. 40/2012

     telefonická

      4.5.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     93/2012

      Plyn za 5/2012

     33

     ----

     Opakovaná dodávka

     4.5.2012

     SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Bratislava, prevádzka Zvolen

     36403008

     94/2012

     Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“-4/2012

     9,96

     Zmluva č. VK/11/06/020/

     ----

     9.5.2012

     KOMENSKÝ s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

     43908977

     95/2012

     Telefóny -4/2012

     73,72

     ----

     ----

     11.5.2012

     Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

     35763469

     100/2012

     Dodávka tepla za  4/2012

     1 537,62

     ----

     ----

     14.5.2012

     BBES a.s., Zvolenská cesta č.1, Banská Bystrica

      

     36024473

     101/2012

     Služby technika BOZP za 4/2012

     40

     Zmluva č. 7/2007, dodatok zo dňa30.12.2008

     ----

     14.5.2012

     Ladislav Škrváň, Železničná č.,21, Slovenská Ľupča

     31062776

     102/2012

     Konvertovanie majetku Win IBEU

     42,72

     ----

     mailom

     17.5.2012

     IVES Košice, Čsl.armády č. 20 Košice

     00162957

     103/2012

     Poskytnutie obedov za 4/2012

     36,63

     ----

     ----

     21.5.2012

     Školská jedáleň pri ŠI „Assisi“, Štiavnické Bane č.117, Banská Štiavnica

     37948661

     104/2012

     Hovory do mobil. sietí

     22,16

     Zmluva zo dňa 25.5.2011

     ----

     21.5.2012

     Slovak Telekom, a.s. Karadičova č. 10, Bratislava

     35763469

     105/2012

     Pranie a prenájom rohoží (23.4.-20.5.12)

     55,80

     Zmluva zo dňa 1.11.2006

     ----

     25.5.2012

     Lindstrőm s r.o. Orešianska č. 3, Trnava

     35763469

     106/2012

     Oprava kosačky- krov.

     72,10

     ----

     ----

     29.5.2012

     PREDOS-BB, s.r.o-prev.B. Bystrica, Predajná č.357

     36625086

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     (STRAVOVANIE )

     Mesiac :  Jún 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad € )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ---

     ----

     ----

     ----

     ----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúre za potraviny :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.obj.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     97/2012

     potraviny

       39,80

     ---

     Telef.

     1.6.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     98/2012

     potraviny

       36,40

     ---

     Telef.

     1.6.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     99/2012

     potraviny

     265,98

     ---

     Telef.

     4.6.2012

     HARDY PLUS s r.o. Partizánska cesta č.8, Banská Bystrica

     36773140

     100/2012

     potraviny

       37,01

     ---

     Telef.

     7.6.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     101/2012

     potraviny

     100,78

     ---

     Telef.

     7.6.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     102/2012

     potraviny

     104,69

     ---

     Telef.

      7.6.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     103/2012

     potraviny

     109,96

     ---

     Telef.

      7.6.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     104/2012

     potraviny

       28,31

     ---

     Telef.

     11.6.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     105/2012

     potraviny

       16,20

     ---

     Telef.

     11.6.2012

     RAVADON,  Železničná  8/1836, Brezno

     45503486

     106/2012

     potraviny

       20,16

     ---

     Telef.

     11.6.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     107/2012

     potraviny

       52,98

     ---

     Telef.

     11.6.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     108/2012

     potraviny

       28,43

     ---

     Telef.

     11.6.2012

     GM Plus s r.o. Jesenského č.1, Detva

     36047651

     109/2012

     potraviny

      101,70

     ---

     Telef.

     11.6.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     110/2012

     potraviny

       22,27

     ---

     Telef.

     11.6.2012

     Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska cesta č.2, Selce

     36644811

     111/2012

     potraviny

       36,36

     ---

     Telef.

     14.6.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     112/2012

     potraviny

       84,79

     ---

     Telef.

     20.6.2012

     COOP Jednota  Krupina, Svätotrojičné nám.č.22, Krupina

     00169021

     113/2012

     potraviny

       30,24

     ---

     Telef.

     20.6.2012

     Sniežik s r.o. Cabajská č.21/B, Nitra

     44211481

     114/2012

     potraviny

         8,78

     ---

     Telef.

     20.6.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     115/2012

     potraviny

       36,37

     ---

     Telef.

     21.6.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     116/2012

     potraviny

     106,13

     ---

     Telef.

     26.6.2012

     METRO s r.o. prev.Zvolen, Ulica Stráž 17, Zvolen

     45952671

     117/2012

     potraviny

      16,84

     ---

     Telef.

     27.6.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     118/2012

     potraviny

       8,56

     ----

     Telef.

     27.6.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     119/2012

     potraviny

     21,60

     ----

     Telef.

     28.6.2012

     RAVADON s r.o., Železničná č.8/1836, Brezno

     45503486

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     Mesiac :  Jún 2012

      

     Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj objed.

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad  €)  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     13/2012

     Strav.lístky za  5/2012

     185,-

     ----

     2.5.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

     Maliniaková M. - hospodárka

     15/2012

     Tlačivá-vysvedčenia

       34,-

     ----

     4.6.2012

     ŠEVT a.s. Cementárenská č. 16, Banská Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

     16/2012

     Všeobecný materiál

       40,-

     ----

     8.6.2012

     Lintex, Lazany č. 468, Lazany pri Prievidzi

     Maliniaková M.- hospodárka

     17/2012

     Učebné pomôcky

     140,-

     ----

     6.6.2012

     SATTVA s r.o. Horná č. 51 B.Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

     18/2012

     Čistiace prostriedky

       50,-

     ----

     22.9.2012

     Anis, majerská cesta č.36 Majer-Banská Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

     19/2012

     Nákup kop.stroja

     400,-

     ----

     22.6.2012

     René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov

     Maliniaková M.- hospodárka

     21/2012

     Učebné pomôcky

       60,-

     ----

     22.6.2012

     DK Rámovanie, Banícka č.26 Banská Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

     22/2012

     Učebné pomôcky

     104,-

     ----

     25.6.2012

     Tibor Varga TSV Papier, Adyho č.14 Lučenec

     Maliniaková M.- hospodárka

     23/2012

     toner

       82,-

     ----

     22.6.2012

     Tibor Varga TSV Papier, Adyho č.14 Lučenec

     Maliniaková M.- hospodárka

      

     Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.objedn.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     107/2012

     Stravné lístky za 5/2012

      183,86

     ----

     ----

     1.6.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

     35683813

     108/2012

     Elektr.energia za 6/2012

      349

     ----

     Splátkováý kalendár

     4.6.2012

     Stredoslovenská energetika a.s. Žilina

     36403008

     111/2012

     Dodávka plynu za  6/2012

        33

     ----

     Opakovaná dodávka

     4.6.2012

     SPP Zvolen, Mlynské Nivy č. 44/a Bratislava, prevádzka Zvolen

     36403008

     112/2012

     Pracovná zdrav.služba -5/2012

       32,18

      ----

     ----

     5.6.2012

     Salus –EC , s r.o. Študenstská č.17 Zvolen

     36747751

     113/2012

     Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“-4/2012

        9,96

     ----

     ----

     6.6.2012

     KOMENSKÝ s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

     43908977

     114/2012

     Telefóny -5/2012

       66,17

     ----

     ----

     7.6.2012

     Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

     35763469

     115/2012

     Tlačivá - vysvedčenia

       39,97

      ----

      15/2012

     8.6.2012

     ŠEVT a.s. Cementárenská č. 16, Banská Bystrica

     31331131

     116/2012

     Tlačivá - vysvedčenia

       16,15

     ----

      15/2012

      8.6.2012

     ŠEVT a.s. Cementárenská č. 16, Banská Bystrica

     31331131

     117/2012

      Učebné pomôcky

     140

     ----

      17/2012

     11.6.2012

     SATTVA s r.o. Horná č. 51 B.Bystrica

     36650196

     118/2012

     Predplatné časopisu

       12,16

     ----

     ----

      11.6.2012

     Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica

     36631124

     119/2012

     Čistiace a hyg.prostr.

     200,60

     ----

     mailom

      12.6.2012

     Anis, majerská cesta č.36 Majer-Banská Bystrica

     3204699

     120/2012

     Služby technika BOZP za 5/2012

       40,-

     ----

     ----

     14.6.2012

     Ladislav Škrváň, Železničná č.,21, Slovenská Ľupča

     31062776

     125/2012

     Dodávka tepla za 5/2012

     846,17

     ---

     ----

     14.6.2012

     BBES a.s. Zvolenská cesta č.1, Banská Bystrica

     36024473

     126/2012

     Poskytnutie obedov za 5/2012

     46,62

     ----

     ----

     15.6.2012

     Školská jedáleň pri ŠI „Assisi“, Štiavnické Bane č.117, Banská Štiavnica

     37948661

     127/2012

     Čistiace a hyg.prostr.

     87,08

     ----

     ----

     18.6.2012

     ILLE-Papier, s r .o., Lichardova č.16 Skalica

     36226947

     128/2012

     Všeobec.mat.

     39,70

     ----

     16/2012

     18.6.2012

     Lintex, Lazany č. 468, Lazany pri Prievidzi

     31052177

     129/2012

     Všeob.mater.

     108,80

     ----

     mailom

     19.6.2012

     NOMIlland, s r.o. Magnezitárska č. 11, Košice

     36174319

     130/2012

     Učebné pomôcky

       57,-

     ----

     mailom

     21.6.2012

     SOFTAX s r.o. , Moyzesova č. 816/101-1, Považská Bystrica

     36015270

     131/2012

     Hovory do mobil.sietí

       33,59

     ----

     ----

     22.6.2012

     Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

     35763469

     132/2012

     Pranie a prenájom rohoží (21.5.-17.6.12)

       49,68

     ----

     ----

     22.6.2012

     Lindstrőm s r.o. Orešianska ul.č. 3, Trnava

     35742364

     133/2012

     toner

       81,60

     ----

     23/2012

     25.6.2012

     Tibor Varga TSV Papier, Adyho č.14 Lučenec

     32627211

     134/2012

     Učebné pomôcky

       60,-

     ----

     21/2012

     25.6.2012

     DK Rámovanie, Banícka č.26 Banská Bystrica

     10828923

     135/2012

     Učebné pomôcky

     103,30

     ----

     22/2012

     25.6.2012

     Tibor Varga TSV Papier, Adyho č.14 Lučenec

     32627211

     136/2012

     Čistiace prostriedky

       49,99

     ----

     18/2012

     26.6.2012

     Anis  Majer Majerská cesta č. 36, Banská Bystrica

     32004699

     137/2012

     Kopírovací stroj - nákup

     401,40

     ----

     19/2012

     26.6.2012

     René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov

     34749951

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     (STRAVOVANIE )

     Mesiac :  Júl 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad € )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ---

     ----

     ----

     ----

     ----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúre za potraviny :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.obj.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     120/2012

     potraviny

       226,37

     ---

     Telef.

     2.7.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     121/2012

     potraviny

         26,57

     ---

     Telef.

     2.7.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     122/2012

     potraviny

         62,51

     ---

     Telef.

     2.7.2012

     GM Plus s r.o. Jesenského č.1, Detva

     36047651

     123/2012

     potraviny

           8,32

     ---

     Telef.

     3.7.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     124/2012

     potraviny

     21,42

     ---

     Telef.

     7.6.2012

     Mliekáreň Kopanice Selce, Selčianska cesta č.2, Selce

     36644811

     125/2012

     potraviny

     76,90

     ---

     Telef.

     13.7.2012

     COOP JEDNOTA Krupina, Svätotrojičné nám.č. 22, Krupina

     00169021

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     Mesiac :  Júl 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj objed.

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad  €)  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     20/2012

     Stimulačné pomôcky

     290

     ----

     22.6.2012

     Copyprint štúdio , Prachatická 2470/8 Zvolen

     Maliniaková M.- hospodárka

     24/2012

     Stravné lístky-6/2012

      165

     ----

     29.6.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

      

     Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.objedn.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     138/2012

     Stimulačné pomôcky

      289,86

     ----

     ----

     2.7.2012

     Copyprint štúdio , Prachatická 2470/8 Zvolen

     36803149

     139/2012

     Stravné lístky za 6/2012

     160,73

     ----

      

     2.7.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47 Banská Bystrica

     35683813

     143/2012

     Elektr. energia  7/2012

      349

     ----

     Splátkový kalendár

     2.7.2012

     Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

     36403008

     145/2012

     Poskytovanie služieb „Vertikálna knižnica“-6/2012

       9,96

      ----

     ----

     3.7.2012

     KOMENSKÝ s r.o., Park Mládeže č.1, Košice

     43908977

     146/2012

     Ochrana objektu školy-III.Q.2012

      274,75

     ----

     ----

     3.7.2012

     SPIN plus s r.o. lazovná č. 62, Banská Bystrica

     36053261

     147/2012

     Pracovná zdrav.služba-6/2012, vypr.posudku

       57,18

     ----

     ----

     3.7.2012

     SALUS –EC s r.o. Študentská č. 17, Zvolen

     36747751

     148/2012

     Dodávka plynu za 7/2012

       33

      ----

      Opakovaná dodávka

     3.7.2012

     SPP Zvolen, Mlynské Nivy č.44/a Bratislava, prevádzka Zvolen

     336403008

     153/2012

     Telefóny za 6/2012

     77,77

     ----

      -----

     10.7.2012

     Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

     35763469

     154/2012

     Vodné-stočné (10.3.-22.6.2012)

     592,44

     ----

      -----

     11.7.2012

     Stredoslovenská vodárenská spoločnosť „VEOLIA“ a.s., Partizánska cesta č.5 B.Bystrica

     336644030

     155/2012

     Služby technika BOZP za 6/2012

       40

     ----

     ----

      11.7.2012

     Ladislav Škrváň, Železničná č. 21, Slovenská Ľupča

     31062776

     156/2012

     tlačivá

     156,91

     ----

     ----

     12.7.2012

     ŠEVT Banská Bystrica, Cementárenská č. 16 B.Bystrica

     31331131

     157/2012

     Dodávka tepla za 5/2012

     839,27

     ---

     ----

     12.7.2012

     BBES a.s. Zvolenská cesta č.1, Banská Bystrica

     36024473

     158/2012

     Poskytnutie obedov za 5/2012

       43,29

     ----

     ----

     30.7.2012

     Školská jedáleň pri ŠI „Assisi“, Štiavnické Bane č.117, Banská Štiavnica

     37948661

     159/2012

     Hovory do mobil.sietí (15.6.-14.7.2012)

       27,84

     ----

     ----

     30.7.2012

     Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

     35763469

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     Mesiac :  August 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj objed.

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad  €)  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     Obj.mailom

     Masážny parný box

         749

     ----

     12.7.2012

     EMI SK s r.o., Hlavná č. 249, Topočianky

     Maliniaková M.- hospodárka

     25/2012

     Hydromasážny systém

         397,14

     ----

     25.7.2012

     SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B prev. Bratislava, prev. Banská Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

     26/2012

     Hydromasážna vaňa a montáž

       1.800

     ----

     25.7.2012

     SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B prev. Bratislava, prev. Banská Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

     27/2012

     Obklady a dlažba

         870

     ----

     25.7.2012

     SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B  Bratislava, prev. Banská Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

      

      

      

     Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.objedn.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     160/2012

     Masážny parný box

      749

     ----

     ----

     1.8.2012

     EMI SK s r.o. Hlavná č. 249, Topolčianky

     46023127

     163/2012

     Obklady a dlažba

     868,70

     ----

     ---

     1.8.2012

     SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B Bratislava, prev.BanskBan.Bystrica

     43864074

     164/2012

     Hydromasážna vaňa, montáž

      1.767,15

     ----

     ---

     1.8.2012

     SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B prev. Bratislava, prev. Banská Bystrica

     43864074

     165/2012

     Hydromasážny systém

     397,14

     ---

     ----

     1.8.2012

     SIKO KÚPEĽNE, Galvaniho 16B prev. Bratislava, prev. Banská Bystrica

     43864074

     167/2012

     Pracovná zdrav.služba-7/2012, školenie

      100,74

      ----

     ----

     6.8.2012

     SALUS –EC s r.o. Študentská č. 17, Zvolen

     36747751

     168/2012

     Služby „Vertikálna knižnica“-7/2012

          9,96

     ----

     ----

     7.8.2012

     KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže 1 Košice

     43908977

     169/2012

     Dodávka tepla za 7/2012

       822,58

     ----

     ----

     9.8.2012

     BBES a.s. Zvolenská cesta č. 1, Banská Bystrica

     36024473

     170/2012

     Telefóny za 7/2012

         62,10

      ----

     ----

     9.8.2012

     Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

     35763469

     171/2012

     Dodávka plynu za 8/2012

         33

     ----

      Opakovaná dodávka

     10.8.2012

     SPP Zvolen, Mlynské Nivy č.44/a, Bratislava, prev. Zvolen

     336403008

     173/2012

     Služby technika BOZP za 6/2012

       40

     ----

     ----

      11.7.2012

     Ladislav Škrváň, Železničná č. 21, Slovenská Ľupča

     31062776

      

      

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     (STRAVOVANIE )

     Mesiac :  September 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad € )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ---

     ----

     ----

     ----

     ----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúre za potraviny :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.obj.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     126/2012

     potraviny

       12,96

     ---

     Telef.

       5.9.2012

     Ravadon s r.o. Železničná č. 8 Brezno

     45503486

     127/2012

     potraviny

     284,89

     ---

     Telef.

       5.9.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     36019208

     128/2012

     potraviny

                  109,28

     ---

     Telef.

       5.9.2012

     METRO,s r.o. prev. Zvolen, Ulica Stráž 17,  Zvolen

     36047651

     129/2012

     potraviny

        83,34

     ---

     Telef.

       7.9.2012

     INMEDIA s r.o., Nám.SNP 11 Zvolen

     45952671

     130/2012

     potraviny

      129,26

     ---

     Telef.

     11.9.2012

     Chrien s r.o. Lieskovská  cesta

     36008338

     131/2012

     potraviny

      162,30

     ---

     Telef.

     14.9.2012

     METRO,s r.o. prev. Zvolen, Ulica Stráž 17,  Zvolen

     36047651

     132/2012

     potraviny

        10,49

     ---

     Telef.

     14.9.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     133/2012

     potraviny

        47,35

     ---

     Telef.

     17.9.2012

     Chrien s r.o. Lieskovská  cesta

     36008338

     134/2012

     potraviny

       15,10

     ---

     Telef.

     19.9.2012

     LUNYS s r.o. Vodárenská č.38 Poprad

     36472549

     135/2012

     potraviny

         8,08

     ---

     Telef.

     19.9.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     136/2012

     potraviny

       26,02

     ---

     Telef.

     19.9.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     137/2012

     potraviny

       30,61

     ---

     Telef.

     19.9.2012

     LUNYS s r.o. Vodárenská č.38 Poprad

     36472549

     138/2012

     potraviny

     123,24

     ---

     Telef.

     20.9.2012

     ATC-JR s r.o. Doborinivská cesta č.8, Zvolen

     35760532

     139/2012

     potraviny

       25,92

     ---

     Telef.

     20.9.2012

     Ravadon s r.o. Železničná č. 8 Brezno

     45503486

     140/2012

     Prepl.strav.

       30,10

     ---

     Telef.

     21.9.2012

     Dom sv. Alžbety, Ulica 9.mája , Banská Bystrica

      

     141/2012

     Prepl.strav.

         4,20

     ---

     Telef.

     21.9.2012

     Miroslav Darmo, Trieda SNP č. 36, Banská Bystrica

      

      

      

      

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     Mesiac :  September 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj objed.

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad  €)  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     28/2012

     Stravné lístky za 7-8/2012

         1.150,-

     ----

       3.9.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47, Banská Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

     29/2012

     práce

         1.280,-

     ----

     14.9.2012

     MIJAS, s r.o. Medený Hámor č. 25 Banská Bystrica

     Maliniaková M.- hospodárka

     24/2012

     deratizácia

             35,-

     ----

     24.9.2012

     Štefan  Balog  ASANA DDD Banská Bystrica

     Dirbáková Marta

     vedúca ŠJ

      

      

     Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.objedn.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     178/2012

     Stravné lístky za 7-8/2012

      1.135,25

     ----

     ----

     3.9.2012

     Vaša Slovensko, Dolná č. 47, Banská Bystrica

     35683813

     179/2012

     Pracovná zdrav.služba

     8/2012, školenie

           32,18

     ----

     ---

     4.9.2012

     SALUS –EC s r.o. Študentská č. 17, Zvolen

     36747751

     180/2012

     Služby „Vertikálna knižnica“-8/2012

             9,96

     ----

     ---

     4.9.2012

     KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže 1 Košice

     43908977

     181/2012

     Dodávka plynu za 9/2012

          33

     ---

     Opakovaná dodávka

     6.9.2012

     SPP Zvolen, Mlynské Nivy č.44/a, Bratislava, prev. Zvolen

     336403008

     183/2012

     Čistiace, dezinf

     prostriedky

         88,80

      ----

     ----

     10.9.2012

     ILLE Skalica, Lichardova 16, Skalica

     36226947

     184/2012

     Telefóny za 8/2012

         62,24

     ----

     ----

     10.9.2012

     Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

     35763469

     185/2012

     Služby technika BOZP 8/2012

         40

     ----

     ----

     12.9.2012

     Ladislav Škrváň, Železničná č. 21, Slovenská Ľupča

     31062776

     186/2012

     Dodávka tepla za 8/2012

      822,02

      ----

     ----

     12.9.2012

     BBES a.s. Zvolenská cesta č.1, Banská Bystrica

     36024473

     187/2012

     Prenájom rohoží – (13.8.-9.9.2012)

           6,12

     ----

     ----

     14.9.2012

     Lindstrom s r.o. Orešianska č.3, Trnava

     35763469

     188/2012

     Murárske, vodoinštal.elekt. práce

     1.258,52

     ----

     ----

      18.9.2012

     MIJAS, s r.o. Medený Hámor č. 25 Banská Bystrica

     31580645

     189/2012

     Hovory do mobil. Sietí (15.8.-14.9.12)

          46,06

     ----

     ----

     21.9.2012

     Slovak telekom, a.s. Karadičova č.10, Bratislava

     35763469

     190/2012

     Výsuvné koľajničky do šuplíkov ŠK

          54,61

     ----

     ----

     26.9.2012

     TWD-Ing. Patráš, Kremnička 5, P.O.BOX 409 Banská Bystrica

     32015224

     191/2012

     Poistenie majetku

         32,33

     ----

     ----

     26.9.2012

     UNIQA poisťovňa, a.s. lazaretská č. 15 Bratislava-pobočka Banská Bystrica

     00653501

     192/2012

     Deratizácia v ŠK

        33,66

     ---

     ----

     26.9.2012

     Štefan  Balog  ASANA DDD, Moskovská č.5, Banská Bystrica

     35256788

      

      

     Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2012

     (Zákon č.211/2000 Z.z.)

     (STRAVOVANIE )

     Mesiac :  Október 2012

     Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :

      

      

     Ident.údaj objednávky

     Popis objedn. plnenia

     Suma s DPH (odhad € )  

     Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Dátum vyhotovenia

     Dodávateľ-identif. údaje

     Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

     ---

     ---

     ----

     ----

     ----

     ----

     -----

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o faktúre za potraviny :

      

      

     Ident.údaj faktúry

     Popis fakturácie

     Suma s DPH

     Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

     Č.obj.

     Dátum doručenia faktúry

     Dodávateľ-identif. údaje

     IČO

     142/2012

     potraviny

       54,96

     ---

     Telef.

       1.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     143/2012

     potraviny

       35,11

     ---

     Telef.

       1.10.2012

     Ravadon s r.o. Železničná č. 8 Brezno

     45503486

     144/2012

     potraviny

                  218,64

     ---

     Telef.

       1.10.2012

     METRO,s r.o. prev. Zvolen, Ulica Stráž 17,  Zvolen

     36047651

     145/2012

     potraviny

        18,40

     ---

     Telef.

       1.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     146/2012

     potraviny

      105,09

     ---

     Telef.

     1.10.2012

     INMEDIA s r.o. Zvolen, Nám.SNP č.11, Zvolen

     36019208

     147/2012

     potraviny

      283,77

     ---

     Telef.

     1.10.2012

     MaK CARNE s r.o. Rudlovská cesta č.53, Banská Bystrica

     46287612

     148/2012

     potraviny

        8,75

     ---

     Telef.

     9.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     149/2012

     potraviny

        14,63

     ---

     Telef.

     9.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     150/2012

     potraviny

       64,51

     ---

     Telef.

     9.10.2012

     INMEDIA s r.o. Zvolen, Nám.SNP č.11, Zvolen

     36019208

     151/2012

     potraviny

       11,86

     ---

     Telef.

     9.10.2012

     COOP  Jednota Krupina, Svätotrojičné nám.22, Krupina

     00169021

     152/2012

     potraviny

       23,45

     ---

     Telef.

     9.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     153/2012

     potraviny

       79,09

     ---

     Telef.

     9.10.2012

     Mliekáreň Kopanice SELCE, Selčianska cesta č.2, Selce

     36644811

     154/2012

     potraviny

       30,06

     ---

     Telef.

     9.10.2012

     GM PLUS s r.o. Jesenského 1, Detva

     36047651

     155/2012

     potraviny

       3,86

     ---

     Telef.

     17.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     156/2012

     potraviny

       69,12

     ---

     Telef.

     17.10.2012

     Sniežik, s r.o.  Cabajská č. 21/B Nitra 1

     44211481

     157/2012

     potraviny

         49,36

     ---

     Telef.

     17.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     158/2012

     potraviny

     193,50

     ---

     Telef.

     17.10.2012

     METRO,s r.o. prev. Zvolen, Ulica Stráž 17,  Zvolen

     36047651

     159/2012

     potraviny

       15,32

     ----

     Telef.

     17.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     160/2012

     potraviny

       52,12

     ---

     Telef.

     17.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     161/2012

     potraviny

     38,05

     ---

     Telef.

     17.10.2012

     Potraviny M Temniak, Cesta k nemocnici 39, Banská Bystrica

     32007345

     162/2012

     potraviny

     1,70

     ---

     Telef.

     22.10.2012

     LUNYS s r.o. Vodárenská č. 2011/38

     36472549

     163/2012

     potraviny

     16,20

     ---

     Telef.

     22.10.2012

     VEZOPAX  Mesároš, Lieskovská cesta č. 2737 Zvolen

     10928693

     164/2012

     potraviny

     116,62

     ---

     Telef.

     22.10.2012

     INMEDIA s r.o. Zvolen, Nám.SNP č.11, Zvolen

     36019208